საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: ქ. თბილისი, მაღაზია # 1, ოფისი. აგლაძის ქ. #37.

მისამართი: ქ. თბილისი, საწყობი, მაღაზია. აგლაძის ქ. #32

მისამართი: ქ. თბილისი, ონლაინ  მაღაზია. აგლაძის ქ. #32.

მისამართი: ქ. ბათუმი,საწყობი, მაღაზია  ბაგრატიონის 111.

ტელ: (+995) 577 200770;