ალპინა საგრუნტავი კონცენტრატი. Grund-Konzentrat 1 LT
 საგრუნტავი კონცენტრატი. 
26
ალპინა საგრუნტავი 10 ლტ
გრუნტი
62
EXL AP Direkt A Rost RAL9006 RU 2,5 LT
მეტალის საღებავი ანტიკოროზიული
110
ალპინა ფასადის ნაცადი 15ლ
ალპინას  ფასადის  საღებავი,გარე სამუშაოებისთვის, იგივე Fassaden Farebe
135
საღებავი Capadin 15 LT
გამოიყენება მრავალფეროვანი კედლების და ჭერის შიდა  შესაღებად  შენობებში. მოხმარებაში სიმარტივისა და დიდი ზედაპირების დაფარვის შესაძლებლობის გამო ხელსაყრელია მსხვილი  ობიექტებისათვის. თვისებები        ამცირებს ემისიას (გაფრქვევას), არ შეიცავს გამხსნელებს, სუსტი სუნის მქონე,        არ შეიცავს დაორთქლების ხელშემწყობ სუბსტანციებს,        წყალდისპერსიული და ეკოლოგიურად სუფთა,        დიფუზიურობის უნარით,        სიდიდე  sd < 0,1 მ,        დასამუშავებლად მარტივი. საღებავის ბაზა სინთეტური ნივთიერებების დისპერსია DIN 55945-ის მიხედვით.
135
ალპინა ფასადის განსაკუთრებით მედეგი .ბ1 15 LT
ფასადის საღებავი
175
ალპინა ბავშვის ოთახის ბ1 15ლტ
ეკოლოგიურად სუფთა საღებავი საბავშვო ოთახისთვის.
182
საღებავი Capasilan 12,5 ლ
დანიშნულება საუკეთესო თვისებების მქონე მინერალურ-მქრქალი საღებავი  ინტერიერისათვის. მინიმალური ემისიით. არ შეიცავს გამხსნელებს.CapaSilan-ი წარმოადგენს ინტერიერის საღებავების სრულიად ახალ თაობას, რომელიც საშუალებას იძლევა  სრულად და თანაბრად დაიფაროს ზედაპირი, არასაკმარისი განათების პირობებშიც კი, ისე, რომ გადაბმის ადგილები საერთოდ არ იყოს შესამჩნევი.გამოიყენება დადგენილი სანიტარული ნორმების დაცვისას.შესაძლებელია აგრეთვე გამოყენულ იქნეს, როგორც სარემონტო საღებავი აკუსტიკური სისტემების და ბათქაშების დასაფარად. გამოყენების სფეროები საავადმყოფოები, მოხუცთა სახლები, სასტუმროები, კაფე/რესტორნები, ოფისები, სკოლები, საბავშვო ბაღები, ბინათმშენებლობა. თვისებები        ამცირებს ემისიას (გაფრქვევას) ,არ შეიცავს გამხსნელებს        არ შეიცავს დაორთქლების ხელშემწყობ ნივთიერებებს.        ცალკეული მონაკვეთების გადაბმის კვალის არარსებობა,        მაღალი ორთქლდიფუზიურობა (გამტარიანობა)        sd-მნიშვნელი 0,1მ        ოპტიმალური გაშლა        მარტივად წასასმელი,        წყალდისპერსიული საღებავის ბაზა სილიკონის ფისის ემულსიისა და სპეციალური ხელოვნური ფისის დისპერიის კომბინაცია.
265
საღებავი Amphibolin B1 10 LT
დანიშნულება     მრავალფუნქციური ფასადის და ინტერიერის საღებავი. მინიმალური ემისიით და მაღალი ადჰეზიურობით, არ შეიცავს გამხსნელებს, იცავს ზედაპირს გარემოს აგრესიული ზემოქმედებისგან. გამოდგება თითქმის ყველა სახის ზედაპირისათვის. გარე სამუშაოებისათვის: გამოიყენება შემდეგი ზედაპირების დასაფარად: PII და PIII-ის ჯგუფის ცემენტის ხსნარის მინერალური ბათქაში, ბეტონი, აგურ/კრამიტი, ბოჭკოვანი ცემენტის ფილები, მზიდუნარიანი ძველი დანაფარები, მოთუთიებული ზედაპირები, მყარი პოლივინილ ქლორიდი. არ არის განკუთვნილი თბოსაიზოლაციო სისტემებთან მუშაობისთვის. შიდა სამუშაოებისას: მაღალი ცვეთამედეგობის, სტრუქტურის შემანარჩუნებელი დანაფარის შესაქმნელად, განსაკუთრებით დიდი დატვირთვის მქონე Capaver-ის მინა-შპალერებზე. სინათლის არეკვლის კარგი უნარის გამო საუკეთესო არჩევანია სუსტი განათების მქონე დერეფნების, კიბის უჯრედების, სათავსოებისათვის, სახელოსნოებისათვის და მიწისქვეშა ავტოსადგომებისათვის. კარგად ირეცხება წყლით და არის მადეზინფიცირებელი საშუალებების მიმართ მედეგი.     გამოყენების სფეროები სკოლები, საავადმყოფოები, საბავშვო ბაღები, ოფისები და ა.შ. თვისებები          მინიმალური ემისია (გაფრქვევა), არ შეიცავს გამხსნელებს,        არ შეიცავს დაორთქლების ხელშემწყობ  და აქტიურად  ცარცვად ნივთიერებებს,        წყალდშიხსნადი და ეკოლოგიურად უსაფრთხო,        სუსტი სუნის მქონე,        ძლიერი დაცვა კლიმატური ზემოქმედებისადმი,        სველი მოხეხვისადმი მედეგობა-- კლასი 1, DIN EN 13300 -ის შესაბამისად,        ფარვის უნარი  - 2 კლასი, 8 მ 2/ლ ან 120 მლ/მ 2,        ძლიერი წვიმისადმი მედეგი, წყალგაუმტარობა DIN 4108-ის მიხედვით,        მაღალი ადჰეზიის უნარით,        არ ყვითლდება,        ტუტის  მიმართ მედეგი, ამავე დროს - არ ისაპნება,        ქმნის თხელ  ფენას  სტრუქტურის  მაქსიმალური შენარჩუნებით,        კარგად ექვემდებარება წმენდას და გამოირჩევა წყლის სადეზინფექციო და საყოფაცხოვრებო საწმენდი საშუალებების მიმართ გამძლეობით,        დასამუშავებლად მარტივი,        შეიცავს სპეციალურ ფოტოკატალიტურად მოქმედ პიგმენტებს.   საღებავის ბაზა 100 % სუფთა აკრილის პოლიმერული დისპერსია DIN 55945-ის მიხედვით.
455