×
თაბაშირ მუყაოს ფილა
აკვაპანელის ფილა
ფითხი და წებოცემენტი
პროფილი
აქსესუარები
იზოლაცია
გრუნტი
AMF ამსტრონგი
კაპაროლის საღებავები
საბათქაშე (სალესი) მანქანა
დეკორატიული ბათქაში ფასადებისათვის
kshop

კნაუფის სისტემები - ტიხარი

 

W11 კნაუფი – ტიხრები ლითონის კარკასზე

 

 

W111 – კნაუფის ტიხარი ლითონის კარკასზე.
             ერთმაგი კარკასი, ერთშრიანი შემოსვა

W112 – კნაუფის ტიხარი ლითონის კარკასზე.
             ერთმაგი კარკასი, ორშრიანი შემოსვა

W113 – კნაუფის ტიხარი ლითონის კარკასზე.
             ერთმაგი კარკასი, სამშრიანი შემოსვა

W115 – კნაუფის ტიხარი ლითონის კარკასზე.
             ორმაგი შეწყვილებული კარკასი, ორშრიანი შემოსვა

W116 – კნაუფის ტიხარი კომუნიკაციებისათვის.
             ორმაგი მიმორიგებული კარკასი, ორშრიანი შემოსვა

W118 – კნაუფის უსაფრთხოების კედელი.
             ერთმაგი კარკასი, სამშრიანი შემოსვა + ფოლადის ფურცელი

K234 – კნაუფის ცეცხლგამძლე კედელი A1.
             ერთმაგი კარკასი, ცეცხლგამძლეობა A1, ერთშრიანი შემოსვა

 

ფირმა უფლებას იტოვებს მოახდინოს ტექნიკური ცვლილებები. ჩვენი გარანტიები ვრცელდება მხოლოდ ჩვენი მასალის უნაკლო ხარისხზე. კნაუფის
სისტემების კონსტრუქციული, სტატიკური და სამშენებლო-ტექნიკური თვისებების მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ კნაუფის სისტემის ყველა
კომპონენტის ან კნაუფის მიერ რეკომენდირებული პროდუქტების გამოყენების უზრუნველყოფისას. სამუშაოების ხარჯი, რაოდენობა და შესრულება
დამოკიდებულია გამოცდილებაზე და პირობების შეცვლისას შეიძლება განიცადოს ცვლილება.

 

 

W111 ტიხარი ლითონის კარკასზე

ერთმაგი კარკასი – ერთმაგი შემოსვა

 

 

გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის სათავსოებში შიდა გამყოფი კონსტრუქციებისთვის.

მაქსიმალუდ მიზანშეწონილია ამ სისტემის გამოყენება სათავსოებში, სადაც არ არის ცეცხლმედეგობის

და ხმის იზოლაციის მაღალი მაჩვენებლის მოთხოვნილება. ზედაპირი ითვალისწინებს შემდგომ

საბოლოო მოპირკეთებას, მაგალითად: შპალიერის გაკვრა შეღებვა და ა.შ.

 

 

ცხრილში მოცემულია კნაუფის W111 ტიხტისთვის საჭირო მალასები.

პოზ. დასახელება ზომის ერთ. რაოდენობა მ2-ზე
1 კნაუფის თაბაშირ მუყაოს ფილები მ2 2,0
2 კნაუფის პროფილი UW 50/40 (75/40,100/40) გრძ.მ 0.7[1.3]
3 კნაუფის პროფილი CW 50/50 (75/50,100/50) გრძ.მ 2.0
4 შურუპი TN 25 29 [34]
5 ფითხი Knauf Fugagips კგ 0.6[0.9]
6 არმირების ლენტი გრძ.მ 0.6[2.2]
7 გამჭედი დუბელი К 6/35  1.5
8 საიზოლაციო ლენტი გრძ.მ 1,2 
9 Knauf – ტიფენგრუნდი (Knauf Tiefengrund) 0.2
10 მინერალური ბამბის ფილა მ2 1.0

 

 

 

W112 ტიხარი ლითონის კარკასზე 

ერთმაგი კარკასი – ორმაგი შემოსვა 

 

 

 

 

გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის სათავსოებში შიდა გამყოფი კონსტრუქ ციების სახით.

უნივერსალური კონსტრუქცია, უზრუნველყოფს მაღალ მახასიათებლებს, მათ შორის

ცეცხლმედეგობის და ხმის იზოლაციის სპეციალურ მოთხოვნებს. გამოიყენება როგორც

რეკონსტრუქციისას, ასევე ახალ მშენებლობაზე. ზედაპირი ითვალისწინებს შემდგომ საბოლოო

მოპირკეთებას, მაგალითად: შპალერის გაკვრას, შეღებვას, კერამიკული ფილებით მოპირკეთებას და ა.შ.

 

ცხრილში მოცემულია კნაუფის W112 ტიხტისთვის საჭირო მალასები.

პოზ. დასახელება ზომის ერთ. რაოდენობა მ2-ზე
1 კნაუფის თაბაშირ მუყაოს ფილები მ2 4,0
2 კნაუფის პროფილი UW 50/40 (75/40,100/40) გრძ.მ 0.7
3 კნაუფის პროფილი CW 50/50 (75/50,100/50) გრძ.მ 2.0
4ა შურუპი TN 25 13[14]
4ბ შურუპი TN 35   29[30]
5 ფითხი Knauf Fugagips კგ 1.0[1.5]
6 არმირების ლენტი გრძ.მ 1,5[2.2]
7 გამჭედი დუბელი К 6/35  1.5
8 საიზოლაციო ლენტი გრძ.მ 1,2 
9 Knauf – ტიფენგრუნდი (Knauf Tiefengrund) 0.2
10 მინერალური ბამბის ფილა მ2 1.0

 

W113 ტიხარი ლითონის კარკასზე 

ერთმაგი კარკასი – სამმაგი შემოსვა

 

 

 

გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის სათავსოებში მსუბუქი შიდა გამყოფი კონსტრუქციების სახით. 

რეკომენდირებულია გამოსაყენებლად ცეცხლმედეგობის განსაკუთრებულად მაღალი

მოთხოვნების შემთხვევაში. ზედაპირი ითვალისწინებს შემდგომ საბოლოო მოპირკეთებას,

მაგალითად: შპალერის გაკვრას, შეღებვას, კერამიკული ფილებით მოპირკეთებას და ა.შ.

 

 

 

ცხრილში მოცემულია კნაუფის W113 ტიხტისთვის საჭირო მალასები.

პოზ. დასახელება ზომის ერთ. რაოდენობა მ2-ზე
1 კნაუფის თაბაშირ მუყაოს ფილები მ2 6.0
2 კნაუფის პროფილი UW 75/40 (100/40) გრძ.მ 0.7
3 კნაუფის პროფილი CW 75/50 (100/50) გრძ.მ 2.0
4ა შურუპი TN 25 13 [14]
4ბ შურუპი TN 35   21 [30]
4გ შურუპი TN 55   29 [30]
5 ფითხი Knauf Fugagips კგ 1.4[2.0]
6 არმირების ლენტი გრძ.მ 1.5[2.2]
7 გამჭედი დუბელი К 6/35  0.7
8 საიზოლაციო ლენტი გრძ.მ 1,2 
9 Knauf – ტიფენგრუნდი (Knauf Tiefengrund) 0.2
10 მინერალური ბამბის ფილა მ2 1.0

 

 

 


W115 ტიხარი ლითონის კარკასზე 

ორმაგი ლითონის კარკასი – ორმაგი შემოსვა

 

 

გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის სათავსოებში შიდა გამყოფი კონსტრუქციების სახით.

კონსტრუქცია მაღალი გამძლეობის ხარისხისა და ცეცხლმედეგობის მაჩვენებლების

გარდა უზრუნველყოფს ხმის იზოლაციის უმაღლეს მახასიათებლებს. გამოიყენება

როგორც რეკონსტრუქციისას, ასევე ახალ მშენებლობაზე ხმის იზოლაციის

გაუმჯობესების მიზნით. ზედაპირი ითვალისწინებს შემდგომ საბოლოო მოპირკეთებას,

მაგალითად: შპალერის გაკვრას, შეღებვას, კერამიკული ფილებით მოპირკეთებას და ა.შ.

 

1 კვმ წონა _ 50 კგ.
ტიხრის მაქსიმალური სიმაღლე:
6.5 მ*
ტიხრის სისქე: 155-255 მმ*
ხმის იზოლაციის ინდექსი
ღწ 58 დბ-მდე.
ცეცხლმედეგობის ზღვარი _ EL 90.

 

ცხრილში მოცემულია კნაუფის W115 ტიხტისთვის საჭირო მალასები.

პოზ. დასახელება ზომის ერთ. რაოდენობა მ2-ზე
1 კნაუფის თაბაშირ მუყაოს ფილები მ2 4.0
2 კნაუფის პროფილი UW 50/40 (75/40,100/40) გრძ.მ 1.4
3 კნაუფის პროფილი CW 50/50 (75/50,100/50) გრძ.მ 4.0
4ა შურუპი TN 25 13 [14]
4ბ შურუპი TN 35   29[30]
5 ფითხი Knauf Fugagips კგ 1.0[1.5]
6 არმირების ლენტი გრძ.მ 1.5[2.2]
7 გამჭედი დუბელი К 6/35  3.0
8 საიზოლაციო ლენტი გრძ.მ 2.4+0.5
9 Knauf – ტიფენგრუნდი (Knauf Tiefengrund) 0.2
10 მინერალური ბამბის ფილა მ2 1.0

 

 

W116 კედელი კომუნიკაციებით 

ორმაგი ლითონის კარკასი – ორმაგი შემოსვა 

 

 

გამოიყენება შიდა გადასაღობი კონსტრუქციების სახით სხვადასხვა ტიპის სათავსოებში.

კონსტრუქცია, სიმტკიცის მაღალი მაჩვენებლების და ცეცხლმედებობის გარდა უზრუნველყოფს

წყალსადენის, გათბობისა და საკანალიზაციო კომუნიკაციების გაყვანის საშუალებას და ასევე

აღჭურვილობის ფარულ მონტაჟს. გამოიყენება როგორც რეკონსტრუქციისას, ასევე ახალ

მშენებ ლობაზე. ზედაპირი ითვალისწინებს შემდგომ საბოლოო მოპირკეთებას, მაგალითად:

შპალერის გაკვრას, შეღებვას, კერამიკული ფილებით მოპირკეთებას და ა.შ.

 

 

1 კვმ წონა _ 50 კგ.
ტიხრის მაქსიმალური სიმაღლე: 6.0 მ*
ტიხრის სისქე: 220 მმ და ზევით
ხმის იზოლაციის ინდექსი
ღწ 55 დბ-მდე.
ცეცხლმედეგობის ზღვარი _ Eლ 90.

 

ცხრილში მოცემულია კნაუფის W116 ტიხტისთვის საჭირო მალასები.

პოზ. დასახელება ზომის ერთ. რაოდენობა მ2-ზე
1 კნაუფის თაბაშირ მუყაოს ფილები მ2 4.1
2 კნაუფის პროფილი UW 50/40 (75/40,100/40) გრძ.მ 1.4
3 კნაუფის პროფილი CW 50/50 (75/50,100/50) გრძ.მ 4.0
4ა შურუპი TN 25 18
4ბ შურუპი TN 35   29
5 ფითხი Knauf Fugagips კგ 1.4
6 არმირების ლენტი გრძ.მ 2.0
7 გამჭედი დუბელი К 6/35  3.0
8 საიზოლაციო ლენტი გრძ.მ 2.4
9 Knauf – ტიფენგრუნდი (Knauf Tiefengrund) 0.2
10 მინერალური ბამბის ფილა მ2 0.2

 

 

W118 უსაფრთხოების კედელი

ერთმაგი კარკასი – სამშრიანი შემოსვა + ფოლადის ფურცლები

 

 

გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის სათავსოებში შიდა გამყოფი კონსტრუქციებისთვის.

მაქსიმალუდ მიზანშეწონილია ამ სისტემის გამოყენება სათავსოებში, სადაც არ არის ცეცხლმედეგობის

და ხმის იზოლაციის მაღალი მაჩვენებლის მოთხოვნილება. ზედაპირი ითვალისწინებს შემდგომ

საბოლოო მოპირკეთებას, მაგალითად: შპალიერის გაკვრა შეღებვა და ა.შ.

 

K234 ცეცხლგამძლე კედელი A1

ერთმაგი კარკასი – ერთმაგი

 

 

 

გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის სათავსოებში შიდა გამყოფი კონსტრუქციებისთვის.

მაქსიმალუდ მიზანშეწონილია ამ სისტემის გამოყენება სათავსოებში, სადაც არ არის ცეცხლმედეგობის

და ხმის იზოლაციის მაღალი მაჩვენებლის მოთხოვნილება. ზედაპირი ითვალისწინებს შემდგომ

საბოლოო მოპირკეთებას, მაგალითად: შპალიერის გაკვრა შეღებვა და ა.შ.

 

 

პოზ. დასახელება ზომის ერთ. რაოდენობა მ2-ზე
1 კნაუფის სუპერფილა (თბფ, თბფნ) მ2 2,0
2 კნაუფის პროფილი UW 50/40 (75/40,100/40) გრძ.მ 0.7[1.3]
3 კნაუფის პროფილი CW 50/50 (75/50,100/50) გრძ.მ 2.0
4 შურუპი TN 25 29 [34]
5 ფითხი Knauf Fugagips კგ 0.6[0.9]
6 არმირების ლენტი გრძ.მ 0.6[2.2]
7 გამჭედი დუბელი К 6/35  1.5
8 საიზოლაციო ლენტი გრძ.მ 1,2 
9 Knauf – ტიფენგრუნდი (Knauf Tiefengrund) 0.2
10 მინერალური ბამბის ფილა მ2 1.0

 

 

კნაუფის სხვა სისტემების შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე: