საღებავი Capadin 15 LT


135

გამოიყენება მრავალფეროვანი კედლების და ჭერის შიდა  შესაღებად  შენობებში. მოხმარებაში სიმარტივისა და დიდი ზედაპირების დაფარვის შესაძლებლობის გამო ხელსაყრელია მსხვილი  ობიექტებისათვის.

თვისებები

  •        ამცირებს ემისიას (გაფრქვევას), არ შეიცავს გამხსნელებს, სუსტი სუნის მქონე,
  •        არ შეიცავს დაორთქლების ხელშემწყობ სუბსტანციებს,
  •        წყალდისპერსიული და ეკოლოგიურად სუფთა,
  •        დიფუზიურობის უნარით,
  •        სიდიდე  sd < 0,1 მ,
  •        დასამუშავებლად მარტივი.

საღებავის ბაზა

სინთეტური ნივთიერებების დისპერსია DIN 55945-ის მიხედვით.


გაზიარება:

ფასი
135
ნანახია
1678