კედლის საიზოლაციო ლენტი Randdammstreifen FE 10/120 40 გრძ.მ.


65

გამოიყენება თვითნიველირებადი დასახმელი იატაკის მოწყობამდე კედლის ზედაპირზე სამოძრაო ნაკერის შესაქმნელად.


გაზიარება:

ფასი
65
ნანახია
1119