ბგერითი ტალღები
  ლაპარაკით,მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრით,სანტრანსპორტო მოძრაობით და დანადგარების მუშაობით წარმოიშობა ბგერითი ტალღები,რომელიც უნდა ჩაახშოს მშრალი მშენებლობის გზით აშენებულმა კედლებმა,ჭერებმა და იატაკებმა.თუ ბგერა მშრალი მშენებლობის მეთოდით აშენებულ კედელთან მოვა შეხებაში ,მაშინ მოხდება მისი იზოლაცია.ამიტომ იდეალურ შემთხვევაში,მეზობელი საერთოდ ვერავითარ ხმას ვერ გაიგებს .საცდელ ლაბორატორიაში ხდება ამ პროცესის მოდელირება და მეტროლოგიურად იზომება აკუსტიკური იზოლაციის ერთეულებით.    აკუსტიკური იზოლაციის ერთეული R აჩვენებს,თუ რამდენი დეციბელ(A) -იკლებს ბგერითი წნევის დონე.რაცუფრო მაღალი სიდიდითაა დეციბელ(A) მით უკეთესად ხდება კედლის მიერ ბგერის იზოლაცია.

სტატიის ავტორი:

2020-05-25

მეტის ნახვა
 
თბოიზოლაციის სისქე
მინერალური ბამბის სისქე არის 5 სმ, 10 სმ ან 20 სმ

სტატიის ავტორი:
კნაუფის სერვის ცენტრი
2020-02-04

მეტის ნახვა
 
სანიტარულ ჰიგიენური მოწყობილობების ჩამონტაჟება
  სანიტარულ -ჰიგიენური მოწყობილობების მონტაჟი იწყება მას შემდეგ რაც დასრულებულია სამონტაჟო კედლის ქვედა კონსტრუქციის აგება.სწორედ ამიტომ ,სამშენებლო გრაფიკის დეტალურ გეგმაში აუცილებელია მუშაობის გრაფიკის წინასწარი გათვლა. მონტაჟის წინაპირობები: --წინასწარ დამზადებული ფოლადის საყრდენი დგარები,რომლებიც როგორც წესი ,სხვადასხვა სიმაღლეზე შეიძლება დაყენდეს --ფილების იატაკში დამაგრება  ხორციელდება ძირითადი გადახურვის ფილაზე და არა მცურავ იატაკის მოჭიმვაზე --ტუალეტის, ხელის დასაბანი ნიჟარის შემთვევაში ყურადგება უნდა მიექცეს სიმაღლეებს.გაზომვა ხდება შესამოსი კერამიკული ფილების მიხედვით 

სტატიის ავტორი:

2020-03-07

მეტის ნახვა
 
ორთქლიზოლაცია
     კონდესატის გამოყოფა ხდება ყველგან,სადასც წყლის ორთქლით გაჟღენთილი თბილი ჰაერი შეხებაში მოვა ცივ ზედაპირთან.ამის თავიდან ასაცილებლად საჯიროა იზოლაციის ჩამონტაჟება,რომელიც არ დაუშვებს წყლის ორთქლის დიფუნდირებას(გარეთ გასვლას) სამშენებლო ელემენტის გავლით.      ორთქლის იზოლაცია ყოველთვის ყენდება სამშენებლო ელემენტის თბილ მხარეს,მაგალითად თაბაშირის ფილის უკან და თბოიზოლაციის წინ.      ორთქლიზოლაცია როგორც წესი შედგება ალუმინის ან პოლიეთილენის კილიტისაგან.კომბინირებულ ფილებსაც გააჩნიათ ქარხნული წესით ჩამონტაჟეული ორთქლის იზოლაცია    

სტატიის ავტორი:

2020-03-14

მეტის ნახვა
 
KNAUF-ის ტიხრები ლითონის კარკასზე
  ტიხრები ლითონის კარკასზე წარმოადგენენ ერთმაგ(W-111, W-112, W-113, W-118, K-234) ან ორმაგ  (W-115, W-116) კარკასებს ორმხრივი შემოსვით კნაუფის თაბაშირმუყაოს ფილებისა და ტენმდეგი თაბაშირმუყაოს ფილებისაგან. ცეცხლგამძლე თაბაშირმუყაოს  ფილებისა და ცეცხლგამძლე-ტენმდეგი  თაბაშირმუყაოს ფილებისაგან.   კარკასი უერთდება ოთახის კონსტრუქციის ელემენტებს.შემოსვა შეიძლება იყოს ერთშრიანიდან სამშრიან შემოსვამდე .  თუ არსებობს განსაკუთრებული მოთხოვნები ბგერა-თბო და ხანძარსაწინაღო დაცვის მიმართ, მაშინ შეიძლება ღრუ კედლებში ჩაშენებული იყოს საიზოლაციო მასალები, და ასევე ელექტრო-სანიტარული  მოწყობილობები.  

სტატიის ავტორი:

2020-02-24

მეტის ნახვა
 
თაბაშირ -მუყაოს ფილები
    მოხმარების ყველა სფეროში კნაუფი გთავაზობთ შესაბამის თაბაშირ მუყაოს ფილებს.დაწყებული სტანდარტული თაბაშირ-მუყაოს ფილებით,ნესტგამძლე ფილებით მაღალი ტენიანობის სათავსოებისათვის და დამთავრებული ცეცხლგამძლე ფილებით,რომელიც გამოიყენება მაგალითად ,სხვენის სართულის მშენებლობისას.გამოყენების მიზნისათვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს თაბაშირ მუყაოს ფილის სისქეს და ამის შედეგად მიღებული ხმის იზოლაციის და თბოიზოლაციის პაარამეტრებს  და ასევე ხანძარუსაფრთხოებას და სინესტისაგან დაცვას.

სტატიის ავტორი:

2020-03-04

მეტის ნახვა