ორთქლიზოლაცია
     კონდესატის გამოყოფა ხდება ყველგან,სადასც წყლის ორთქლით გაჟღენთილი თბილი ჰაერი შეხებაში მოვა ცივ ზედაპირთან.ამის თავიდან ასაცილებლად საჯიროა იზოლაციის ჩამონტაჟება,რომელიც არ დაუშვებს წყლის ორთქლის დიფუნდირებას(გარეთ გასვლას) სამშენებლო ელემენტის გავლით.      ორთქლის იზოლაცია ყოველთვის ყენდება სამშენებლო ელემენტის თბილ მხარეს,მაგალითად თაბაშირის ფილის უკან და თბოიზოლაციის წინ.      ორთქლიზოლაცია როგორც წესი შედგება ალუმინის ან პოლიეთილენის კილიტისაგან.კომბინირებულ ფილებსაც გააჩნიათ ქარხნული წესით ჩამონტაჟეული ორთქლის იზოლაცია    

სტატიის ავტორი:

2020-03-14

მეტის ნახვა
 
სანიტარულ ჰიგიენური მოწყობილობების ჩამონტაჟება
  სანიტარულ -ჰიგიენური მოწყობილობების მონტაჟი იწყება მას შემდეგ რაც დასრულებულია სამონტაჟო კედლის ქვედა კონსტრუქციის აგება.სწორედ ამიტომ ,სამშენებლო გრაფიკის დეტალურ გეგმაში აუცილებელია მუშაობის გრაფიკის წინასწარი გათვლა. მონტაჟის წინაპირობები: --წინასწარ დამზადებული ფოლადის საყრდენი დგარები,რომლებიც როგორც წესი ,სხვადასხვა სიმაღლეზე შეიძლება დაყენდეს --ფილების იატაკში დამაგრება  ხორციელდება ძირითადი გადახურვის ფილაზე და არა მცურავ იატაკის მოჭიმვაზე --ტუალეტის, ხელის დასაბანი ნიჟარის შემთვევაში ყურადგება უნდა მიექცეს სიმაღლეებს.გაზომვა ხდება შესამოსი კერამიკული ფილების მიხედვით 

სტატიის ავტორი:

2020-03-07

მეტის ნახვა
 
KNAUF-ის ტიხრები ლითონის კარკასზე
  ტიხრები ლითონის კარკასზე წარმოადგენენ ერთმაგ(W-111, W-112, W-113, W-118, K-234) ან ორმაგ  (W-115, W-116) კარკასებს ორმხრივი შემოსვით კნაუფის თაბაშირმუყაოს ფილებისა და ტენმდეგი თაბაშირმუყაოს ფილებისაგან. ცეცხლგამძლე თაბაშირმუყაოს  ფილებისა და ცეცხლგამძლე-ტენმდეგი  თაბაშირმუყაოს ფილებისაგან.   კარკასი უერთდება ოთახის კონსტრუქციის ელემენტებს.შემოსვა შეიძლება იყოს ერთშრიანიდან სამშრიან შემოსვამდე .  თუ არსებობს განსაკუთრებული მოთხოვნები ბგერა-თბო და ხანძარსაწინაღო დაცვის მიმართ, მაშინ შეიძლება ღრუ კედლებში ჩაშენებული იყოს საიზოლაციო მასალები, და ასევე ელექტრო-სანიტარული  მოწყობილობები.  

სტატიის ავტორი:

2020-02-24

მეტის ნახვა
 
თაბაშირ -მუყაოს ფილები
    მოხმარების ყველა სფეროში კნაუფი გთავაზობთ შესაბამის თაბაშირ მუყაოს ფილებს.დაწყებული სტანდარტული თაბაშირ-მუყაოს ფილებით,ნესტგამძლე ფილებით მაღალი ტენიანობის სათავსოებისათვის და დამთავრებული ცეცხლგამძლე ფილებით,რომელიც გამოიყენება მაგალითად ,სხვენის სართულის მშენებლობისას.გამოყენების მიზნისათვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს თაბაშირ მუყაოს ფილის სისქეს და ამის შედეგად მიღებული ხმის იზოლაციის და თბოიზოლაციის პაარამეტრებს  და ასევე ხანძარუსაფრთხოებას და სინესტისაგან დაცვას.

სტატიის ავტორი:

2020-03-04

მეტის ნახვა
 
მანსარდის -სხვენის მოპირკეთება
  კერძო სახლის სახურავის დაქანება უნდა აღიჭურვოს ქვეკონსტრუქციით მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დროს.სხვენის მოპირკეთების ქვეკონსტრუქცია შეიძლება შედგებოდეს ხისგან ან ლითონის პროფილებისგან.   შემდგომში გამოყენებული ქვეკონსტრუქციის სახეობისგან დამოუკიდებლად,თბილი ჭერის აგებისას პირველ რიგში საიზოლაციო მასალით მჭიდროდ ამოივსება სივრცე ნივნივებს შორის.საიზოლაციო მასალის სისქე ნივნივების სიმალეს შეესაბამება.  ამის შემდეგ მაგრდება განივი ძელაკები.მათი ზომები ნივნივებს შორის მანძილზეა დამოკიდებული .განივი ძელაკების მაქსიმალური დაშორება 10-15 გრადუსის დახრილობის სახურავების დაქანებაზე ,ფილის სისქეზეა დამოკიდებული.  

სტატიის ავტორი:

2020-03-09

მეტის ნახვა
 
აკვაპანელი-ფილა ცემენტის ბაზაზე
"აკვაპანელი" არის უნიკალური მასალა ჭარბი სინესტის მქონე სათავსოების მოპირკეთებისათვის. - იდეალური საფუძველი დეკორატიული მოპირკეთებისათვის; - 100% ნესტგამძლეობა, არ იშლება, არ იფხვნება, სპეციალური დამუშავების შედეგად არ იკიდებს ობს და სოკოს; - იღუნება რადიუსით 1 მეტრიდან; - დამუშავებისას მაქსიმალურად ტექნოლოგიურია; - სწრაფად და იოლად მონტირებადი;

სტატიის ავტორი:

2020-02-18

მეტის ნახვა